Lätt | smidig | flytkraftig | hydrodynamisk | snygg | svensktillverkad,-designad,-såld

FLYTKRAFTIG

Arkimedes är vårt namn på dolmen med störst flytkraft inom dimensionerna 32 x 30 x 15 cm (Max inom Swimrun). Teoretiskt ger det en maxvolym på 14.4 liter.

ARK Keel (närmaste konkurrent) har en flytkraft på 46newton, vilket motsvarar 4.88liter givet en egenvikt på 178gram och att 1liter vatten väger 1kg.

ARKIMEDES har mer än 9 liters flytkraft! Dubbelt den närmaste konkurrenten.

HYDRODYNAMISK

ARKIMEDES lyfter med hjälp av Arkimedes princip tunga ben och motsträvande skor. Dessa ersätts av den ihåliga dolmen med hydrodynamisk yta. Du får ett bättre vattenläge och kommer därmed längre på varje simtag!

”ett föremål nedsänkt i vätska påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan”

Arkimedes princip
Prototyp

SVENSKTILLVERKAD

ARKIMEDES är designad av två föräldralediga ingenjörer med swimrunintresse och många lopp i benen. Vi har testat allt och lite till. Vingar stor erfarenhet inom produktutveckling. Kvalitet är viktigt för oss. Man kan säga att Vi är våra egna kunder.

Prototyp testas på Malta